Slider
Slider
Slider
Banner Shadow

Hei!

Yhtiön toimiala on toimia holding-, sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä sekä konserniyhtiönä ja huolehtia kokonaan tai osittain omistamiensa samoin kuin muiden yhtiöiden liiketoiminnan organisoinnista, rahoituksesta, markkinoinnista, henkilöstöpalveluista sekä muista yhteisistä tehtävistä. Edelleen yhtiön toimiala on harjoittaa koti- ja ulkomaisten toimitilojen, asuntojen, kiinteistöjen, muiden osakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistamista, vuokrausta ja kauppaa sekä niiden hallintaa. Edelleen yhtiön toimiala on harjoittaa kiinteistönvälitystoimintaa ja omistaa ja käydä kauppaa arvopapereilla ja kiinteistöillä ja harjoittaa kauppaa korkoinstrumenteilla, valuutoilla ja osakkeilla sekä niiden kohdistuvilla johdannaisilla. Edelleen yhtiön toimiala on harjoittaa rakentamis-, rakennuttamis-, saneeraus- ja isännöintitoimintaa. Edelleen yhtiön toimiala on harjoittaa liikkeenjohdon, sijoitustoiminnan ja muun yritystoiminnan koulutusta, konsultointia ja asiantuntijapalvelua.

Logo